Verslag bijeenkomst 15 oktober 2015

Resultaten Workshop Den Haag Nieuw Centrum: Fun voor Anna & Theresia

DHNC_workshop_resultaten_V4Het borrelt en bruist van de mensen rondom Den Haag Centraal. De meesten daarvan zijn op weg naar een andere bestemming. Het gebied rond het station nodigt namelijk weinig uit om daar langer te verblijven dan noodzakelijk. Niet echt een gezellige boel! Stichting Den Haag Nieuw Centrum (SDHNC) wil hier verandering in brengen en de leefbaarheid en fun factor van het gebied vergroten. DHNC heeft een mooi netwerk, de meeste stakeholders uit het gebied zitten aan tafel en er is zelfs wat financiering voor activiteiten mogelijk. Wat ontbreekt zijn de partijen die ook werkelijk aan de slag gaan. Daarom vroeg SDHNC aan Haagse Bodem een workshop te organiseren met als doel tot concrete projecten te komen.

Deze samenvatting geeft de resultaten van de workshop weer. Aanwezig waren uiteenlopende partijen zoals vastgoedeigenaren, gebruikers, culturele en creatieve ondernemers, winkeliers en bewoners. Tijdens de workshop werd gefocust op 4 concrete plekken in het gebied, aan de achterkant van het CS, op en rondom het Anna van Bueren-plein:

  1. De doorgang onder de Koninklijke Bibliotheek
  2. De plinten rondom het plein
  3. Het Anna van Buerenplein
  4. De entree vanuit de Theresiastraat
Footer content