Verslag bijeenkomst 12 december 2014

Platform #3: Internationale Zone

De passie voor het gebied spatte er van af! En dat leverde een stortvloed aan beschouwingen en ideeën op voor de herbestemming van leegstaand vastgoed. Zo ging het bijvoorbeeld over kruisbestuiving tussen bewoners en werknemers van (internationale) organisaties, het opwaarderen van het groen en een toekomstbestendige identiteit (van zone naar kern). Maar ook over duurzaamheid, meer OV en minder auto’s, betere voorzieningen, een mix aan functies, tijdig voorsorteren, het koppelen van gebouwen en gebieden én de behoefte aan gezelligheid die iedereen bindt. Genoeg ideeën om een volgende stap te maken en dit gebied nog sterker te maken dan het al is. Zie hieronder de resultaten van onze power trip en de gastenlijst.

Platform #3 Internationale Zone Resultaten
Gastenlijst Platform#3

Footer content