Haagse Bodem organiseert bijeenkomsten om kennis op te doen en mensen te ontmoeten uit verschillende sectoren die zich bezig houden met het (her)ontwikkelen van vastgoed en ruimte in de Haagse regio.

Bijeenkomst verslagen

Verslag bijeenkomst 14 maart 2014

Workshop Brede Waardebenadering

ABC Scan (Leo Hendriks RGD)

De waarde van vastgoed bepalen, alleen vanuit financieel-economisch oogpunt, is niet toereikend meer. Deze gaat vaak voorbij aan de context van een gebouw, die juist van groot belang is voor toekomstige gebruiksmogelijkheden.┬áMet het oog op de grote afstoot aan rijksvastgoed, ontwikkelde Leo … meer →

Verslag bijeenkomst 13 december 2013

Platform #1 Binckhorst

Via deze link open je het verslag van onze eerste bijeenkomst waarin De Binckhorst centraal stond: Verslag Platform#1 Binckhorst Resultaten