Verslag bijeenkomst 22 juni 2017

Meet-up#2 The Power of Hubs

In deze meet-up stond de toegevoegde waarde van hubs in stadsontwikkeling centraal. Initiatiefnemers, ontwikkelaars, investeerders en beleidsmakers gingen in verschillende sessies in gesprek over vernieuwende ontwikkelmodellen en de te nemen obstakels op weg naar duurzame herbestemming en gebiedsontwikkeling:

  1. Innovatief financieren
  2. Gedeeld eigenaarschap
  3. Investeren en ontwikkelen met impact
  4. The-place-to-be als ontwikkelstrategie

The Power of Hubs is een initiatief van het Dutch Creative Residency Network (DCRN). Als partner verzorgde Haagse Bodem de vierde deelsessie.

De samenvatting vind je hier.

Footer content